jest stowarzyszeniem osób zajmujących się badaniami naukowymi, zastosowaniami technicznymi, praktyką przemysłową i upowszechnianiem wiedzy o zeolitach. Celem Towarzystwa jest rozwijanie badań naukowych i technicznych, ich upowszechnianie oraz dążenie do rozwoju produkcji, eksploatacji i zastosowań materiałów zeolitowych.

Władze

Przewodniczący dr hab. Dorota Majda
Zastępca Przewodniczącegodr hab. Paweł Kozyra
Skarbnikprof. dr hab. Wacław Makowski

Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Zeolitowe
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków
email: ptz (at) ptz.org.pl
NIP: 677-21-44-512

Rachunek bankowy

BGŻ BNP PARIBAS
16 1600 1462 1813 7835 0000 0001

Zapisy

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba zajmująca się lub interesująca się badaniami, zastosowaniem lub produkcją materiałów zeolitowych, która złoży deklarację członkowską, zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa i opłaci składkę członkowską. Członkowie zwyczajni mają prawo do biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa, brania czynnego udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo oraz otrzymywania informacji i materiałów wydawanych i rozpowszechnianych przez Towarzystwo.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna (organizacja, firma, fundacja, itp.) wspierająca finansowo lub organizacyjnie Towarzystwo. Członkowi wspierającemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego prawa wyborczego. Działa on w Towarzystwie za pośrednictwem swego delegata.

Składka członkowska wynosi 15 zł, dla doktorantów 10 zł, dla członków wspierających 500 zł.

Tutaj można pobrać formularz deklaracji członkowskiej.