Zapraszamy do udziału w XXIII Forum Zeolitowym pod hasłem
"Synteza, właściwości i zastosowania materiałów porowatych",
które odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2022 w Niepołomicach k. Krakowa.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na tej stronie w zakładce Forum Zeolitowe.

W czasie Forum planowane jest Walne Zebranie Członków PTZ. Prosimy osoby, które zalegają z opłaceniem składek o uregulowanie zaległości. Opłata składki jest nie tylko sposobem na utrzymanie konta bankowego (15 zł/miesiąc), ale także deklaracją chęci dalszego udziału w pracach Towarzystwa. Na opłacenie składek (zaległych i bieżących) czekamy do 31 grudnia 2021. Po tym terminie, zgodnie ze Statutem PTZ, osoby, które od trzech lat nie płacą składek, przestaną być członkami PTZ.

Składkę w wysokości 15 zł rocznie (10 zł w przypadku studentów i doktorantów) prosimy wpłacić na konto PTZ: BGŻ BNP PARIBAS: 16 1600 1462 1813 7835 0000 0001

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailowy (ptz@ptz.org.pl)

z pozdrowieniami

Zarząd PTZ