Home | O nas | Statut | Forum Zeolitowe | English version


XXIII Forum Zeolitowe - Niepołomice, 21-25 czerwca 2022


Sponsorzy Anton Paar MS Spektrum Spectro-Lab TESTCHEM shim-pol
(63kB)(58kB)
XXIII Forum Zeolitowe zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
na podstawie umowy nr DNK/SN/549287/2022 
Program XXIII Forum Zeolitowego jest dostępny tutaj.
Książka abstraktów z XXIII Forum Zeolitowego jest dostępna tutaj.Niepolomice zamek 06

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Forum Zeolitowym, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zeolitowe, które odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2022 w Niepołomicach k. Krakowa.

Tematyka Forum obejmować będzie różnorodne zagadnienia związane z syntezą, właściwościami i zastosowaniami zeolitów oraz innych materiałów porowatych. Program obejmie wykłady plenarne oraz 20 minutowe ustne komunikaty, a także sesję posterową. Oficjalnym językiem Forum jest język angielski. Szczegółowy program Forum zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Dotychczas zaproszenie do udziału w XXIII Forum Zeolitowym i wygłoszenia wykładu plenarnego przyjęli:
 • Prof. Dr. Roger Gläser (Instytut Technologii Chemicznej, Uniwersytet w Lipsku):
  "Utilizing Zeolitic Catalysts with Complex Hierarchical Pore Systems for Valorization of Renewable Resources",

 • Dr. Jiří Dědeček (Instytut Chemii Fizycznej im. J. Heyrowskiego, Czeska Akadamia Nauk, Praga):
  "Enzymes inspired binuclear sites for activation of molecular oxygen and selective oxidation of hydrocarbons".

 • Prof. Pascal D. C. Dietzel (Wydział Chemii, Uniwersytet w Bergen):
  "Structure-property relationships in open metal site MOFs".

 • Prof. Joeri Denayer (Wydział Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet w Brukseli):
  "Ferromagnetic zeolite composites for Inductive Heating Thermal Swing Adsorption".

Planujemy, podobnie jak w ubiegłych latach, wydanie materiałów konferencyjnych Forum (w wersji elektronicznej) zawierających abstrakty prezentowanych komunikatów. Już teraz można pobrać szablon zawierający wzór streszczenia. Streszczenia prosimy przesyłać na adres forum.zeolitowe@gmail.com.

W czasie trwania Forum odbędzie się tradycyjny mecz "sitkówki" oraz Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Zeolitowego, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd PTZ. Prosimy osoby należące do PTZ o uwzględnienie tego wydarzenia w swoich planach.

Niepołomice, to historyczne miasto, o którego przeszłości mówią stare kroniki Jana Długosza, oraz historyczne zabytki - zamek królewski i kościół z XIV w. Bliskość Puszczy Niepołomickiej oraz dogodny dojazd do Krakowa dodatkowo zwiększają atrakcyjność miasta. Miejsce konferencji zlokalizowano w Hotelu "Novum" (www.hotelnovum.pl), położonym w centrum Niepołomic.

Opłata za uczestnictwo w XXIII FZ:
1500 zł dla studentów, doktorantów oraz członków PTZ;
1700 zł dla pozostałych uczestników.

(W przypadku osób, które nie są zainteresowane noclegami w Hotelu "Novum", opłata zostanie obniżona o 400 zł, do 1100 zł dla studentów, doktorantów oraz członków PTZ;
1300 zł dla pozostałych uczestników.

Nie przewidujemy innych obniżek opłaty konferencyjnej.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na rachunek bankowy PTZ:
BGŻ BNP PARIBAS
16 1600 1462 1813 7835 0000 0001


Opłata pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz "kawy" podczas całego Forum, a także materiałów konferencyjnych. Ponadto w cenę wliczone zostały koszty uroczystego bankietu, grilla oraz wycieczki do Wiśnicza, której główną atrakcją bedzie zwiedzanie barokowego zamku .

Mając nadzieję na liczne uczestnictwo Koleżanek i Kolegów w XXIII Forum prosimy o potwierdzenie udziału do 15 marca 2022, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ewentualne pytania dotyczące organizacji Forum prosimy przesyłać na adres e-mail: forum.zeolitowe@gmail.com

Informacje dla potencjalnych sponsorów konferencji można znaleźć tutaj.

WAŻNE DATY:
15 marca 2022 - przedłużony termin zgłoszenia udziału w XXIII FZ
31 marca 2022 - termin wpłaty opłaty konferencyjnej
31 marca 2022 - termin przysyłania komunikatów
21 czerwca 2022 - rozpoczęcie XXIII Forum


Komitet Organizacyjny
dr hab. Dorota Majda
dr hab. Agnieszka Węgrzyn
dr hab. Paweł Kozyra
prof. Wacław Makowski
dr hab. Dariusz Matoga, prof. UJ