Home | O nas | Statut | Forum Zeolitowe | English version


XXII Forum Zeolitowe - Niepołomice, 19-23 czerwca 2018Niepolomice zamek 06

XXII Forum Zeolitowe, cykliczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Zeolitowe od roku 1987, odbyło się w Niepołomicach w dniach 19-23 czerwca 2018.

Zgodnie z tradycją, tematyka Forum obejmowała różnorodne zagadnienia związane z syntezą, charakterystyką fizykochemiczną, zastosowaniami zeolitów oraz innych materiałów porowatych. Zeolity oraz zeolitopodobne sita molekularne są materiałami o dużym znaczeniu praktycznym. Znajdują zastosowania jako katalizatory przemian węglowodorów w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, selektywne adsorbenty do rozdziału mieszanin węglowodorów lub oczyszczania powietrza lub gazu ziemnego lub wymieniacze jonowe do selektywnego usuwania kationów metali z wody. Roczna światowa produkcja zeolitów przekracza milion ton. Poza wymienionymi zastosowaniami, zeolity oraz krystaliczne sita molekularne wykorzystywane są w wielu różnorodnych dziedzinach takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, a w ostatnim okresie mikroelektronika, optyka, energetyka i medycyna.

W obradach XXII Forum wzięło udział 56 uczestników, w tym 16 osób z zagranicy, którzy wymieniali doświadczenia pracy naukowej z wykorzystaniem zeolitów i innych materiałów porowatych. Program konferencji obejmował 4 wykłady plenarne wygłoszone przez specjalistów z wiodących zagranicznych ośrodków prowadzących badania nad zeolitami i innymi materiałami porowatymi /Prof. Vesa-Pekka Lehto z Uniwersytetu z Kuopio (Finlandia), Prof. Freddy Kleitz z Uniwersytetu w Wiedniu (Austria), Prof. Jiří Čejka z Instytutu Chemii Fizycznej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (Czechy) oraz Dr. P. A. Diddams, przedstawiciel przemysłu z firmy Johnson Matthey (USA)/, 29 komunikatów ustnych, prezentowanych przede wszystkim przez doktorantów i młodych pracowników nauki oraz sesją posterową (23 postery). Obrady swoją obecnością uświetnił też Prof. Jacek Klinowski z Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania). Wszystkie prezentacje oraz dyskusje naukowe odbywały się w języku angielskim. Elektroniczną wersję publikacji zawierającej streszczenia wystąpień konferencyjnych można pobrać tutaj.

Oprócz części naukowej, w programie Forum znalazły się propozycje mające na celu integrację środowiska naukowego: bankiet na Zamku w Niepołomicach, wycieczka do Kopalni Soli w Bochni oraz mecz siatkówki i wspólny grill.

Organizacja XXII Forum Zeolitowego była częsciowo finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, w ramach umowy nr 963/P-DUN/2018.